Publications

Liste of publication from CMC:

Alexandra Holsting

Udvalgte publikationer

Holsting, A. (2007a): Taxis als Konzept der systemisch funktionalen Linguistik. I Fries & Fries (eds.): Deutsche Grammatik im europäischen Dialog.

Holsting, A. (2007b): Hypotakse og indlejring – on systemisk funktionel lingvistik og de tyske bisætninger. I: Ny Forskning i Grammatik 14.

Holsting, A. (2008): Projecting Clause Complexes and the Subjunctive Mood as Means of Projection in German. I Nørgaard, N. (ed): Proceedings of the 34th International Systemic Functional Congress.

Holsting, A. (in press): Joining the Ideational and the Interpersonal Metafunction – Lexicogrammatical Resources for Projection in German. I Rask.

Holsting, A. (in press): Verbklassen und Redeformen – ein Valenzuntersuchung. I Neuphilologische Mitteilungen.

Udvalgt formidling

2012:
Referatformer og kommunikationsverber – en valensundersøgelse (foredrag ved årsmødet i Det Danske Grammatiknetværk)
Projektion som semantisk domæne (foredrag ved den nordiske SFL-workshop)

2011:
The fact clause – a discussion of a systemic functional category and its application on German data (foredrag ved ISFC 38, Lissabon)
Hvilken betydning har grammatikken? Og hvorfor kan det ikke være ligemeget? (foredrag for Gymnasiernes Tysklærerforening og gymnasieelever, Horsens Statsskole)
Kasus, kongruens og konjunktiv – hvad bruger tyskerne dem til og hvorfor kan danskerne (næsten) klare sig den? (foredrag for gymnasieelever fra Middelfart Gymnasium, SDU)

2010:
Clause Complexity and Embedding in German (foredrag ved European Systemic Functional Linguistics Workshop, University of Cardiff)

————————————————————————————————————————————

Carl Bache

Udvalgte publikationer

2000: Essentials of Mastering English: A Concise Grammar. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 328pp.

2002b: On Categories in Linguistics. Acta Linguistica Hafniensia 34, 71-105.

2005b: Constraining Conceptual Integration Theory: Levels of Blending and Disintegration. Journal of Pragmatics37, 1615-1635.

2005: En Empirisk Undersøgelse af Hallidays tempuskategori. K. Boye, L. Heltoft, A. Jensen, E. Skafte Jensen og R. Therkelsen (eds) Ny Forskning i Grammatik 12. Odense: University Press of Southern Denmark, 7-26.

2008: English Tense and Aspect in Halliday’s Systemic Functional Grammar: A Critical Appraisal and an Alternative. London & Oakville: Equinox. 229 pp.

2009: Stratifikation i Systemisk Funktionel Lingvistik: En arv fra Hjelmslev? In: K. Farø, A. Holsting, N.-E. Larsen, J. E. Mogensen, T. Vinther (eds) Sprogvidenskab i Glimt : 70 tekster om sprog i teori og praksis. Odense: University Press of Southern Denmark. 459-465.

2010a: Hjelmslev’s Glossematics: A source of inspiration to Systemic Functional Linguistics? Journal of Pragmatics42 (9), 2562-2578.

2010b: Review of Robin P. Fawcett 2008. Invitation to Systemic Functional Linguistics throught the Cardiff Grammar. An extension and simplification of Halliday’s Systemic Functional Grammar (Third Edition. London & Oakville: Equinox). Functions of Language 17:2, 243-254.

2012: Leksikogrammatiske valg i en socialsemiotisk sprogteori. In: T. H. Andersen & M. Boeriis (eds) Nordisk Socialsemiotik. University Press of Southern Denmark, 21 pp.

Forskningspolitik

Er forskningspolitisk aktiv, bl.a. på baggrund af mange års virke i forskningsrådssystemet og formandsposten i det forskningspolitiske udvalg i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Er i den forbindelse bl.a. hovedforfatter til en 2020-plan for de danske universiteter:

2012: (with F. B. Christiansen, A. Løkke, N. Smith & K. Sneppen) Danske Universiteter 2020. Research policy whitepaper, Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters. 50 pp.

————————————————————————————————————————————

Cindie Aaen Maagaard

Udvalgte publikationer:

Bouchet, A., Maagaard, C. og Norlyk, B. “Specialists as Heroes: Narratives in Job Advertisements for Knowledge-Intensive Organizations”. 2011. Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology, 6.

Maagaard, C. og Norlyk, B. “Om heltefiguren i corporate communication.” 2010. I Corporate communication — et tværfagligt perspektiv. Ed. Birgitte Norlyk. Hans Reitzels Forlag.

”Ledelse via corporate storytelling: om at styre læseren gennem virksomhedens narrativ”. 2009. I Fortællinger i virksomheders tjeneste. Red. Marianne Wolff Lundholt, Forlag Medusa.

Udvalgte foredrag og konferencebidrag:

”The Representation of Authenticity in Employee Testimonials.” 3. maj 2012. Seminar om ”Narrativity, fictionality and factuality” afholdt af det tværuniversitære samarbejde mellem SDU, Århus Universitet og Universität Hamburg.

”Fortællingens appel. Corporate storytelling og branding.” 27. september 2011. Folkeuniversitet SDU.

”Teaching Narratology in Creative Writing.” 25. maj 2011. Konferencen ”Teaching narrative — Teaching through Narrative.” Tampere Universitet, Tampere, Finland.

”Conceiving Time. Time, Body and the Narrative Organization of Infertility.” 10. marts 2010. Konferencen ”Working with Stories. Narrative as a Meeting Place for Theory, Analysis and Practice.” Afholdt af European Narratology Network.

———————————————————————————————————————————–

Advertisements